• Plavecký výcvik pre žiakov 4., 5. a 6. ročníka

  20.9.2014

 • Aktuálne informácie o výmene okien

  19.9.2014

 • Ďakujeme sponzorom

  18.8.2014

 • Premena školského areálu

  15.8.2014

 • 2% z daní

  13.8.2014

V dňoch 6. – 13. októbra 2014 bude prebiehať plavecký výcvik pre žiakov 4., 5. a 6. ročníka. Podľa školského vzdelávacieho programu našej školy je súčasťou vyučovania telesnej výchovy. Bude  prebiehať v rozsahu 8 hodín. Žiaci absolvujú výcvik pod vedením kvalifikovaných

plavaniučiteľov telesnej výchovy. Podrobnejšie informácie a rozpis výcviku dostanú žiaci od učiteľov telesnej výchovy a od triednych učiteľov. 

 

vedenie školy

V prvom septembrovom týždni sa začalo s postupnou výmenou okien na našej škole. K dnešnému dňu sú vymenené okná v triedach a učebniach na treťom a druhom poschodí v hlavnej budove. Pokračuje sa s výmenou na prvom poschodí, nasledovať bude prízemie, potom triedy školského klubu detí, školská jedáleň a nakoniec sa vymenia okná aj na chodbách. Je potrebné rešpektovať bezpečnostné pokyny učiteľov vykonávajúcich dozor na chodbách najmä cez prestávky a pri presunoch do učební. Predpokladaný koniec výmeny všetkých okien je naplánovaný na koniec októbra. 

vedenie školyokno

 

Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, rodičom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole. Srdečne ďakujeme.

 
 • Firma Mgs Plus s. r. o. – p. Norbert Michalovič - daroval materiál na vymaľovanie jedálne školy
 • p.Karol Kuruc - pomoc pri výkopových prácach pri rekonštrukcii detského ihriska
 • firma Bellcroft, p. Marcel Válek - pomoc pri rekonštrukcii detského ihriska
 • Technické služby mesta Senica, p. Jaroslav Kaščák - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • Rekreačné služby mesta Senica, p. Ľuboš Štvrtecký - daroval stavebný materiál na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Milan Palkovič - sponzorský dar na vybudovanie športového ihriska
 • lekáreň Eurodom, p. Natália Španková - vybavenie lekárničky
 • firma 101drogerie, p. Emil Krajčík - sponzorský dar, čistiace prostriedky
 • p. Vladimír Poluch - pomoc pri tvorbe novej webstránky
 • p. Štefan Kubalak - pomoc pri údržbe školského areálu
 • p. Miroslav Marko - finančný dar na výstavbu beach volejbalového ihriska
 • p. Ing. František Pastucha - pomoc pri vybudovaní detského ihriska
 • p. Ivan Miča - pomoc pri vybudovaní detského ihriska

 
 

Návrhy možnej premeny:

Prírodná učebňa

Detské ihrisko

Dopravné ihrisko

Športové ihriská

Školská záhrada

Aj hasiči nám pomáhajú

Ako nám môžete pomôcť?

 • 2 % z daní na občianske združenie ,,Jednotka deťom”
 • akýmkoľvek sponzorstvom – finančným, materiálnym
 • brigádnickou pomocou
 • vašimi námetmi  možnej premeny školského areálu

Vážení rodičia,

 

opäť Vám ponúkame možnosť pomôcť škole poukázaním 2% z dane na účet Rodičovského združenia pre I. Základnej škole v Senici. Ak ste nám v uplynulom roku poskytli 2% z dane, ďakujeme. Rodičia, ktorým ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ si dáte tlačivá potvrdiť v mzdovej učtárni svojho zamestnávateľa. Vyplnené a potvrdené tlačivá môžete odovzdať na príslušnom daňovom úrade alebo priniesť do školy do 20. apríla 2015.

 

Právnické alebo fyzické osoby, ktoré podávate daňové priznanie priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov … „ a odovzdajte správcovi dane.

 

Údaje o prijímateľovi: 

Názov: „Jednotka deťom“ Ul. V. P. Tótha 32, 905 01 Senica, 

právna forma – občianske združenie, 

IČO: 42290970 

Pavol Škodáček, predseda RZ

 

vedenie školy

sova1

Ponuka na absolventskú prax

Pracovná pozícia: asistent vychovávateľa v školskom klube asistent triedneho učiteľa pre integrovaných žiakov Táto ponuka je adresovaná…

Čítať viac
zachranar

Súťaž mladých záchranárov

Dňa 22. 9. 2014 sa v Jablonici uskutočnila súťaž mladých záchranárov pod názvom “V núdzi poznáš…

Čítať viac
okno

Harmonogram výmeny okien

Vážení rodičia, dovoľujeme si  Vás upozorniť, že v prvom týždni školského vyučovania sa začalo s postupnou výmenou okien…

Čítať viac
bezec3

Školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu

Dňa  17. 9. 2014 sa uskutočnili školské majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu. Družstvo našich žiačok – zastúpené…

Čítať viac
3-92be2ea80c242a85db88fb779f861ef33e316ccd

Podporujeme Dobrovoľný hasičský zbor Senica

Počas prázdnin si na našom školskom areáli vybudovali dobrovoľní hasiči základňu pre požiarny útok, ktorá bude…

Čítať viac
semafor (1)

Dopravná výchova na našej škole

Ponúkame dopravnú výchovu nielen žiakom našej školy, ale aj základným školám a materským škôlkam v Senici…

Čítať viac

Nájdete nás

facebookrssmail

Dnešné menu

Polievka mrvenicová
Hovädzí guláš hamburský
Tarhoňa dusená
Situpová voda


Celý jedálniček

Hlasovanie

Čo si myslíte o novej stránke?

View Results

Loading ... Loading ...